Выкупныя справы за 1872 год

Крыху набраў звестак з файлу КМФ-3-19-82
Гэтая выкупная справа 1861 году.

...не адкрываць у сабе піцейнай уставы без дазволу памешчыка...
...належала Іосафату Дземецьевічу Чыкунаву (жонка Анатаніна Іванава)...
...абмяркоўваецца рыбны лоў на рацэ Логінь (Погінь?)...
...ідзе нейкі дзіўны тэкст пра перанос селенія Коркоть в дер. Большіе Белевічі (???)...
...Пратасевіч з дробнай шляхты нейшта тут арандаваў...
...яшчэ раней веска належала Аляксандру Федаравічу Захарэвічу, які меў вялікі доўг у 2011 рубель і ў 1850 заклаў вескі...
...закладзена Коркаць з Укружжам разам была, але пераведзена ў адну справу з Вялікімі Бялевічамі, таму асобныя справы не складаліся.